Skaraborgsfiske

Skaraborgs fiske är länets Fiskevattenägareförbund. Fiskevattenägarna är en politiskt obunden organisation med uppgift att tillvarata fiskevattenägarnas gemensamma intressen och verka för fiskevårdens och fiskets utveckling i länet i syfte att ge ett ekonomiskt och ändamålsenligt utnyttjande av vattnen. Som medlem kan du vara med och påverka. Fiskevattenägarna utger tidningen "Våra fiskevatten" och den ingår i medlemskapet.

Besök Skaraborgsfiske.se